To millioner kroner til kultur- og fritidslivet

Foto: Randers Kommune.

Randers Kommune har taget et stort skridt i retning af at forbedre kultur- og fritidslivet i kommunen. Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget har besluttet at igangsætte flere konkrete initiativer på baggrund af kommunens Kultur- og Fritidspolitikker.

Disse politikker er blevet udarbejdet med afsæt i kommunens byrådsvision 2030 og beskriver kommunens mål og visioner inden for kultur- og fritidslivet.

Efter begge politikker har været i offentlig høring, er de officielt blevet godkendt af byrådet. For at udmønte disse mål har det politiske udvalg øremærket én million kroner til hver af de to politikker. Dette vil give mulighed for at arbejde mere målrettet med de to politikområder og i særdeleshed med implementeringsplaner 2023-2026.

En af hovedindsatserne vil være at fokusere på børn og unges bevægelse. Dette er en vigtig indsats, da det er vigtigt at skabe gode vaner og sunde livsstilsvaner allerede fra en tidlig alder.

Derudover vil der også være fokus på at sikre, at flere borgere kan få glæde af kommunens aktive kulturliv. Kultur er med til at danne fællesskaber, som skaber både livsglæde og livsgnist, og det er vigtigt at flere borgere opdager og oplever glæden ved disse fællesskaber.

Implementeringsplanerne for både Fritids- og Idrætspolitikken og Kulturpolitikken kan findes på Randers Kommunes hjemmeside. Disse planer vil give en mere detaljeret beskrivelse af de konkrete initiativer, der vil blive igangsat for at opnå målene i politikkerne.

Alt i alt er dette en positiv udvikling for Randers Kommune og dens borgere. Med disse politikker og implementeringsplaner vil kommunen kunne skabe et endnu bedre kultur- og fritidsliv for alle borgere, uanset alder og interesser.

Det er vigtigt at skabe gode rammer for borgernes fritidsliv, da dette er med til at skabe trivsel og livsglæde i kommunen.

Kilde: Randers Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.