Nyt fra skadestedet Nordic Waste

Foto: Randers Kommune.
dato

Nordic Waste oplever udfordringer med vandmængder på grund af kraftig regn.

Pumperne arbejder på højtryk for at håndtere det rene å-vand fra Alling Å, med en kapacitet på 3800 liter i sekundet. Trods et nedbrud på en pumpe, kan situationen håndteres. Vandløbet opstrøms skadestedet er lukket for at forhindre yderligere vandtilstrømning.

Regnen medfører også store mængder forurenet overfladevand. For at håndtere dette, forberedes et ekstra "bufferbassin". Et lokalt renseanlæg er under forsøg, og det bassin, som det behandlede vand skal løbe i, tømmes for at gøre plads.

Skadestedsledelsen arbejder på en løsning for at dække microfiller til, for at forhindre yderligere forurening af vandet. Dette vil lette rensningen af vandet.

Der er endnu ikke fundet en løsning, men forskellige muligheder for overdækning overvejes.


https://www.randers.dk/nyheder/nyt-fra-skadestedet-nordic-waste/
Kilde: Randers Kommune