Kunstig intelligens skal hjælpe jobsøgende

Foto: Canva.
Profilbillede

I januar starter Randers Kommune et nyt projekt, som blandt andet med kunstig intelligens hjælper jobsøgende hurtigere og mere meningsfuldt i arbejde.

Forestil dig, at kunstig intelligens kan bidrage til at kortlægge, hvilke forløb du som jobsøgende kunne nyde godt af, og hvilke der ikke ville fungere. Det er blandt et af de forventede resultater af et projekt, som nu går i gang, hvor der vil blive brugt kunstig intelligens på beskæftigelsesområdet.

"Vi er rigtig glade for at være med fremme som digital frontløber på det her område. I Randers Kommune ønsker vi at være med i fremtidens udvikling og være på forkant af de teknologier, som er en del af løsningen i forhold til at sikre fremtidens velfærdssamfund. Teknologien kan ikke løse alting, men den kan helt klart være med til at gøre nogle processer lettere. Det skal vi selvfølgelig åbne os for og omfavne", siger Helene Bækmark, social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune.

En meningsfuld og målrettet vej ind på arbejdsmarkedet

Helene Bækmark pointerer, at projektet med kunstig intelligens er i sin opstartsfase. Alligevel peger hun på nogle områder, hvor hun mener, at projektet kommer den enkelte jobsøgende til gavn.

"Med en mere faktabaseret viden indenfor beskæftigelsesområdet, kan jobcenteret bedre rådgive borgeren. For eksempel kan kunstig intelligens helt konkret indhente og kortlægge data på tværs af de forløb, borgeren deltager i, og dermed forudsige, hvad der vil være den gode borger-rejse for at komme i job. Det handler om at skabe en meningsfuld og målrettet vej ind på arbejdsmarkedet for borgeren, og det kan en kortlægning være med til at være vejviser for," siger Helene Bækmark.

Derudover skal kunstig intelligens også hjælpe jobcenteret med at forudse nogle af de uforudsigeligheder, der nogle gange kan opstå under beskæftigelsesindsatsen - for eksempel fremmødestabilitet. Formålet med projektet er altså at skabe noget mere sammenhæng og flow i beskæftigelsesforløbet. Til gavn for den enkelte borger, der søger job.

En del af i alt 12 nye signaturprojekter

Projektet kaldes også for 'AI databaseret Process Mining' og er en del af i alt 12 nye såkaldte signaturprojekter fra Digitaliseringsstyrelsen om kunstig intelligens i kommuner og regioner. Projekterne starter i 2022 med udløb i 2023 og skal give kommuner og regioner erfaringer med anvendelse af kunstig intelligens. Det gælder både på velfærdsområdet, klimaområdet og administrationsområdet. Hovedformålet er at sikre velfærd af høj kvalitet ved brug af tidssvarende digitale services.

Det er Syddjurs Kommune, der er projektejer på projektet. Randers Kommune er medansøgere og har deltaget i en række workshops op til ansøgningsfristen. Foruden Randers Kommune deltager også Vejle, Kolding og Sønderborg Kommune.

Baggrunden for signaturprojekterne er en digitaliseringspagt - en politisk aftale, der blev indgået af den tidligere regering tilbage i marts 2019.

Siden da har den nuværende Regering, KL og Danske Regioner i forbindelse med økonomiaftalerne for kommuner og regioner for 2020 bekræftet digitaliseringspagten. Her blev parterne desuden enige om at oprette en investeringsfond på op til 200 mio. kr. fra 2019-2022, som er med til at finansiere projekterne.

I aftalen lyder det, at borgernes tillid til den offentlige sektors behandling af data skal fastholdes og styrkes. Det skal blandt ske gennem øget gennemsigtighed, hvor borgerne får adgang til data om dem selv. 

Kilde: Randers Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.