Flere er medlem af en idrætsforening i Randers Kommune

Foto: Randers Kommune.
dato

Idrætsforeningerne i Randers Kommune oplevede en medlemsfremgang på 1.997 i 2023, hvilket bringer det samlede medlemstal op på 35.690 fordelt på 150 idrætsforeninger. Dette repræsenterer en stigning på 5,93%.

Denne positive udvikling er blevet hilst velkommen af Louise Høeg, formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget i Randers Kommune, som fremhæver kommunens engagement i "Bevæg dig for livet" initiativet. Dette initiativ har prioriteret midler til breddeidrætten, frivillighed og børn udenfor foreningsfællesskaber.

På landsplan har DIF og DGI's foreninger fået 85.261 flere medlemmer, hvilket bringer det samlede medlemstal op på 2.424.915. Dette er første gang, at tallet har oversteget 2,4 millioner.

DGI Østjyllands direktør, Bjørn Ruben Pedersen, og DIF's formand, Hans Natorp, har begge rost de frivillige for deres dedikation og arbejde i foreningerne.

DIF og DGI vil fortsætte deres samarbejde i "Bevæg dig for livet" initiativet for at fremme aktivitet og frivillighed i idrætsforeningerne.


https://www.randers.dk/nyheder/flere-er-medlem-af-en-idraetsforening-i-randers-kommune/
Kilde: Randers Kommune