Eduard-Claudio i uniform: Frivillige og reservister fortjener stor anerkendelse

Foto: Randers Kommune.

Onsdag den 27. september markerede "Uniform på jobbet"-dagen, hvor reservister og frivillige i forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten kunne bære deres uniformer på arbejdspladsen.

Blandt deltagerne var Randers Kommunes elev i Borgerservice, Eduard-Claudio Gingarasu, og Regnskovsdirektør Henrik Herold.

Begge er aktive i INTERFORCE-samarbejdet, der forbinder forsvaret med private og offentlige virksomheder.

Samarbejdet tillader militært personel at deltage i militære opgaver og derefter vende tilbage til deres civile job.

Borgmester Torben Hansen udtrykte sin anerkendelse af de frivillige og reservister, der yder en ekstra indsats for Danmark.


https://www.randers.dk/nyheder/eduard-claudio-i-uniform-frivillige-og-reservister-fortjener-stor-anerkendelse/
Kilde: Randers Kommune