Strontium i drikkevandet ved Kærby Vandværk

Foto: Randers kommune. Kærby Vandværk

I forbindelse med kontrol af drikkevandet er der konstateret indhold af strontium over drikkevandskvalitetskriteriet i drikkevandet fra Kærby Vandværk. Randers Kommune har derfor meddelt påbud om forbedring af drikkevandskvaliteten til vandværket. Forbrugerne kan fortsat drikke vandet.


Randers Kommune har meddelt Kærby Vandværk påbud om at forbedre drikkevandskvaliteten og om at informere forbrugerne om den aktuelle situation. Det sker, da der er konstateret et forhøjet indhold af strontium i drikkevandet. Strontium kan være skadeligt for knogler i vækst.

Strontium er et naturligt forekommende stof i områder med skrivekridt. Det skyldes altså ikke påvirkning fra aktiviteter på jordoverfladen.

Styrelsen for patientsikkerhed vurderer, at forbrugerne fortsat kan drikke vandet, da der en relativt stor margin op til det niveau, hvor man vil se påvirkning af knogledannelsen. Der er givet påbud til vandværket om forbedring af drikkevandskvaliteten.

Vandværket har 70 forbrugere og vandværkets forsyningsområde kan ses nedenfor.


https://www.randers.dk/nyheder/strontium-i-drikkevandet-ved-kaerby-vandvaerk/
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.