Stor tilfredshed med byggesagsbehandlingen

Foto: Randers Kommune.
dato

Byggetilladelsesprocessen i Randers Kommune er blevet hurtigere og mere effektiv, hvilket har resulteret i høj tilfredshed blandt ansøgerne.

Kommunen screener alle byggesager for at sikre, at alle relevante oplysninger er inkluderet, hvilket fremskynder sagsbehandlingen. I 2023 blev der kun givet afslag i ti sager, da kommunen foretrækker dialog for at nå frem til godkendelige projekter.

Dette blev præsenteret på et netværksmøde for virksomheder, der ofte søger om byggetilladelse. Her blev der også givet oplæg om brandsikkerhed og nye regler i bygningsreglementet.

Kommunen opfordrer ansøgere til at indsende fuldstændige ansøgninger for at sikre en hurtig sagsbehandling.


https://www.randers.dk/nyheder/stor-tilfredshed-med-byggesagsbehandlingen/
Kilde: Randers Kommune