Sektionsleder til Tilsyn og Rådgivning Vest i Randers og Kolding (genopslag)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du lede en faglig stærk sektion, som brænder for myndighedsopgaver og sundhedsjura? Kan du sikre en høj kvalitet og effektiv sagsbehandling? Så har du muligheden for at blive sektionsleder i Tilsyn og Rådgivning Vest i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Om Tilsyn og Rådgivning Vest
Tilsyn og Rådgivning Vest er en enhed i Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi fører tilsyn med autoriserede sundhedspersoner, udfører planlagte og reaktive tilsyn med behandlingssteder samt varetager tilsyn på ældreområdet. Derudover yder vi sundhedsfaglig rådgivning til sundhedsvæsenet og andre myndigheder om bl.a. medicinhåndtering, journalopbevaring, trafikmedicin, retslægelige ligsyn og anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme.

Vi er en del af det nationale sundhedsberedskab og har en døgnbemandet beredskabsvagt. Vi er desuden uddannelsesafdeling for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin.

Vi har kontorer i henholdsvis Randers og Taulov (pr. 1. januar 2024 Randers og Kolding) og dækker det geografiske område, som svarer til Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Vi er cirka 70 medarbejdere, hvoraf langt de flest har en sundhedsfaglig baggrund som enten læge eller sygeplejerske, men der er også flere jurister, andre akademikere og administrativt personale ansat

Vi er opdelt i fire sektioner:

 • Organisationstilsynet
 • Individtilsynet
 • Rådgivningsaktiviteten vedr. smitsomme sygdomme, miljømedicin, beredskab mv.
 • Administrationen.
Hver sektion ledes fagligt og personalemæssigt af en sektionsleder, der refererer til enhedschefen for Tilsyn og Rådgivning Vest.

Den ledige stilling er som leder for sektionen Individtilsyn, der varetager sagsbehandling af tilsyn med autoriserede sundhedspersoner.

Din hverdag hos os
Du bliver leder for en sektion med cirka 11 medarbejdere og får ansvar for vores sagsbehandling af tilsyn med autoriserede sundhedspersoner i Tilsyn og Rådgivning Vests område. Dine medarbejdere arbejder fra vores kontorer i både Randers og Kolding. Du vil derfor skulle arbejde begge steder.

Som leder i Styrelsen for Patientsikkerhed har du fokus på høj faglighed, kvalitet i opgaveløsningen samt effektive og velkoordinerede processer og arbejdsgange. Du har et organisatorisk mindset og medvirker til at skabe sammenhængskraft på tværs af organisationen. Du prioriterer faglig og personlig udvikling af dine medarbejdere og går selv foran i en samarbejdsorienteret tilgang til opgaveløsningen.

Du vil have et tæt samarbejde med flere af styrelsens andre enheder og sektioner, herunder den tværgående enhed Sundhedsjura, og du skal indgå i den nationale driftsledelsesgruppe på individområdet. Du skal desuden indgå i enhedens ledergruppe og i styrelsens chefgruppe (enhedschefer og sektionsledere).

Udover ovennævnte ansvarsområde og ledelsesopgaver vil du:

 • være ansvarlig for vores nationale opgaver i forhold til styrelsens ordinationsovervågningsprogram
 • skulle bidrage til anmodninger om aktindsigt, som primært vedrører tilsyn med sundhedspersoner.
Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du er jurist og har robust ledelseserfaring og gerne en lederuddannelse.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • kan samle og motivere medarbejderne i sektionen og enheden
 • brænder for personaleledelse og forstår betydningen af anerkendelse og opbakning i pressede situationer
 • inspireres og motiveres af et tæt samarbejde med dine ledelseskollegaer om opfyldelse af enhedens og styrelsens mål
 • brænder for driftsledelse, procesoptimering og IT-understøttelse af sagsbehandlingen
 • kommunikerer klart og tydeligt både i skrift og tale
 • kender sundhedssystemet indefra og måske har relevant erfaring fra en anden myndighed
 • i særlige situationer og ved fravær af enhedschefen vil kunne stå frem i pressen.
Vi tilbyder
Meningsfulde ledelsesopgaver og ansvarsområder, hvor du kan kombinere din store interesse for ledelse, myndighedsopgaver og sundhedsjura. Løsningen af dine opgaver vil gøre en forskel for patienter, borgere og dine medarbejdere.

Du kommer til at indgå i en ledergruppe med en uformel omgangstone og et tæt samarbejde præget af et stort fagligt engagement og gensidig respekt. Samtidig arbejder vores to kontorer i henholdsvis Randers og Kolding tæt sammen og er præget af et godt og tæt kollegialt fællesskab både fagligt og socialt med fokus på udvikling og læring.

Du vil blive introduceret grundigt til styrelsens organisation og opgaver og vil have et tæt samarbejde med enhedschefen.

Om ansættelsen
Ansættelsestidspunkt vil være pr. 1. februar 2024 eller efter nærmere aftale.

Hovedarbejdsstedet vil være enten vores lokation i Kolding, Kokmose 12, eller Randers, Falstersvej 10, afhængigt af din bopæl. Arbejdsstedet vil dog, afhængigt af dine opgaver, være skiftende mellem de to lokationer.

Du bliver ansat som chefkonsulent med personaleansvar efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation for akademikere i staten.

Ansøgningsfrist er den 20. december 2023.

Kontakt os gerne
Du kan få mere at vide om stillingen ved at ringe til enhedschef Charlotte Hjort, tlf. 7222 9331.

Er du interesseret?
Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 1 og eventuelt anden samtale i uge 2-3. Mellem samtalerne vil der indgå en test.

Du kan læse mere om Tilsyn og Rådgivning Vest på Tilsyn og Rådgivning Vest - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Randers Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Styrelsen for Patientsikkerhed, NORD, Falstersvej , 8940 Randers SV

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5954093

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet