Sammen redder vi liv-bussen besøgte Randers

Foto: Grundejerforeningen Sønderparken. Deltagerne fik mulighed for at øve sig på genoplivningsdukkerne og få svar på spørgsmål om livreddende førstehjælp.
dato

Hjerteløbere kan gøre en vigtig forskel ved at yde livreddende førstehjælp, inden ambulancen når frem til hjertestop. Derfor har Sundhedsstyrelsens og TrygFondens Sammen redder vi liv-bus kørt gennem landet i den seneste tid for at opfordre til at blive hjerteløbere. Det har fået mange nye hjerteløbere til at melde sig, og derfor fik Grundejerforeningen Sønderparken i Randers besøg forleden.

I Danmark har vi opbygget en træd-til-kultur, hvor vidner og førstehjælpere træder til med livreddende førstehjælp ved 80 pct. af hjertestoppene uden for hospital, inden ambulancen når frem. Det betyder, at frivillige er med til at øge chancen for overlevelse for de ca. 5.000 danskere om året, som får hjertestop. 

Flere end 159.000 hjerteløbere har allerede meldt sig til at træde til, men der er brug for endnu flere, hvis vi skal have Danmark dækket godt ind med hjerteløbere – både i byområderne, men specielt i de tyndere befolkede områder, hvor hjerteløberne kan gøre særlig gavn.

Derfor besøger Sammen redder vi liv-bussen kommuner i hele landet og lagde vejen forbi Grundejerforeningen Sønderparken. Her fik medlemmerne et 30 minutters hjertelungeredningskursus, som lever op til internationale standarder, og høre om muligheden for at melde sig som frivillige til TrygFondens hjerteløberordning.

- I de seneste uger har Sammen redder vi liv-bussen kørt rundt, og der har været afholdt Hjertestarterdag i hele landet for at skabe opmærksomhed om genoplivning. Vi er blevet rigtig godt modtaget og kan se en større tilstrømning af nye hjerteløbere, hvilket vi er meget glade for.

- Vi ved, at hjerteløberne ofte når frem til hjertestoppene før ambulancen, og dermed spares der vigtige minutter og sekunder, før den livreddende indsats kan begynde. Vi håber, at der også i Randers vil være mange, som får lyst til at blive hjerteløbere og bidrage til at øge chancen for overlevelse ved hjertestop, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.

Sammen redder vi liv-bussen har allerede kørt på tværs af landet i tre uger, og i de kommende uger får endnu flere kommuner besøg. Det er Sundhedsstyrelsen og TrygFonden i samarbejde med Danske Regioner, der står bag indsatsen, som skal skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af at kunne redde liv og at få flere døgntilgængelige og funktionsduelige hjertestartere, særligt i boligområder.

Antal hjerteløbere den 7. november 2023

Region Hovedstaden: 61.029 hjerteløbere – svarende til 3.215 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere
Region Midtjylland: 38.963 hjerteløbere – svarende til 2.865 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere
Region Syddanmark: 25.833 hjerteløbere – svarende til 2.086 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere
Region Sjælland: 19.399 hjerteløbere – svarende til 2.282 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere
Region Nordjylland: 14.049 hjerteløbere – svarende til 2.363 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere
Totalt: 159.273 hjerteløbere – svarende til 2.681 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere

 Vidste du at…

  • i 6 ud af 10 hjertestop kommer hjerteløberne før ambulancen og har dermed mulighed for at begynde den livreddende førstehjælp, inden det professionelle beredskab når frem.
  • Når hjerteløbere tilkaldes til et hjertestop, kommer mindst én af dem frem i 98 pct. af tilfældene. Ankommer der mange hjerteløbere til et hjertestop, tager nogle af dem sig af de pårørende og er en stor støtte for dem.

Sådan kan du være med til at redde liv

  • Lær hjertelungeredning
  • Bliv hjerteløber
  • Gør din hjertestarter døgntilgængelig for lokalområdet
  • Registrer din hjertestarter på Hjertestarter-Netværket (hjertestarter.dk), så 1-1-2 kan henvise til den, hvis der er hjertestop i nærheden
Kilde: Redaktionen
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.