Randers: Budgetaftale 2024-2027 er indgået

dato

Randers Kommune har indgået en budgetaftale for 2024-2027, der tager højde for de store udfordringer kommunen står overfor.

Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Aftalen fokuserer på uddannelsespolitikken, investering i folkeskolen, byggeri af nyt plejecenter i Dronningborg og en ny hal.

Derudover er der lagt vægt på udvikling af Randers Kommune, med investering i flere borgere i uddannelse og arbejde, midtbystrategi, lokalplan- og byggesagsbehandling, idrætsprojekter, støjvold i Helsted og toiletfaciliteter på legepladsen i Hald.

Der er også planer om at være vært for SKILLS i 2026, fortsætte Talents of Tomorrow, investere i effektiv lokalplan- og byggesagsbehandling, vedligeholde bygninger og udbygge to-lærerordningen i folkeskolen.

Der vil også blive bygget en ny daginstitution, og der er planer om kompetenceudvikling på skoler og specialområdet, samt flere penge til naturgenopretning.


https://www.randers.dk/nyheder/randers-budgetaftale-2024-2027-er-indgaaet/
Kilde: Randers Kommune