Nu begynder ombygningen af tilslutningsanlæg langs E45

Foto: Randers Kommune.
dato

Vejdirektoratet indleder nu ombygningen af tre tilslutningsanlæg langs E45 ved Randers; Sdr. Borup, Randers C og Randers N.

Dette er en del af en større indsats for at udvide motorvejen fra fire til seks spor og reducere trængselsproblemer. Første skridt er udvidelsen af Viborgvej og etableringen af en større samkørselsplads.

Arbejdet påbegyndes i midten af februar og forventes at fortsætte frem til udgangen af 2025. Udover udvidelsen af Viborgvej, vil der også blive etableret samkørselspladser og en støjskærm langs østsiden af motorvejen ved Helsted.

Ombygningen af tilslutningsanlæggene vil øge kapaciteten i rampeanlæggene og forberede dem til en fremtidig udbygning af motorvejen. Dette projekt er en del af Folketingets "Infrastrukturplan 2035".


https://www.randers.dk/nyheder/nu-begynder-ombygningen-af-tilslutningsanlaeg-langs-e45/
Kilde: Randers Kommune