Nationalpark Fussingø under lup

Profilbillede
Anja Nielsen

Der er både for og imod planerne om Nationalpark Fussingø, der mandag d. 13. september er under behandling på byrådsmødet i Randers. De storslåede planer om en smuk nationalpark møder fra flere fronter kraftig modstand – bl.a. grundet store indgreb i den nuværende natur og biodiversitet.

Som altid afhænger det af øjnene, der ser, om noget er godt eller skidt. Dette er også tilfældet, når der skal træffes afgørelse om, hvorvidt naturområder skal bevares eller omdannes. 

Der er i disse dage stor debat om området ved Fussingø ved Randers, der står til at skulle forvandles til Nationalpark Fussingø.  

Der er fra debatten at dømme, bl.a. på Facebook Randers, planer om en nationalpark med 2,5 meter højt hegn, der omkranser indskovene ved den kulturhistoriske herregård ved Fussingø samt planer om opdræt af kronvildt og stude i det pågældende område. 

Tab eller gevinst

I dag ligger området ved Fussingø frit tilgængeligt, så både mennesker og dyr som krondyr, dådyr og rådyr kan færdes frit i naturen. Stedet byder på store egetræer og masser af biodiversitet.

Naturstyrelsen har i 2020 forestået et samarbejde, der bl.a. involverede Randers Kommune, lokale brugergrupper samt repræsentanter fra grønne organisationer.

Det pågældende projekt ved Fussingø har biodiversitet for øje med bl.a. planer om stude, kronvildt og råvildt, der skal passes efter de retningslinjer som alle andre dyr i landbruget efterlever. 

Der har været høringer i sagen, der d. 13. september således drøftes i byrådet i Randers.

Nationalpark Fussingø er ét af 15 foreslåede naturpark projekter, der forventes opført rundt omkring i Danmark. Forslag til denne naturnationalpark er fremsat af Regeringen og støttepartierne Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet d. 15. januar 2021.

Trods stor debat i medierne og på de sociale medier må det være op til Randers Kommune, områdets beboere og nuværende rige dyreliv, hvorvidt den pågældende Nationalpark bliver et tab eller en gevinst.

Klik her for mere information om Høringssvar til Naturstyrelsen.

Kilde: Redaktionen