Lokalsamfund bidrager til, at flere børn bevæger sig mere

Foto: Randers Kommune.
dato

Projektet "Lokalsamfund i bevægelse" er et femårigt samarbejde mellem fem kommuner, ti lokalområder/skoledistrikter og fem forskningsinstitutioner.

Formålet er at øge og fastholde sunde bevægelsesvaner blandt 6-12-årige børn. Det unikke ved projektet er, at det er lokalsamfundene selv, der finder frem til og implementerer tiltag, der kan få børnene til at bevæge sig mere.

I Randers Kommune er Fårup og Øster Tørslev en del af projektet. Her har man blandt andet udarbejdet en lokal børne-sundhedsprofil og en analyse af bevægelsesmulighederne i lokalsamfundet. Denne viden bruges i workshops, hvor borgere, repræsentanter fra kommunen, frivillige og andre nøglepersoner samles for at opnå en fælles forståelse for børnenes bevægelsesvaner.

Workshopdeltagerne kommer med konkrete bud på tiltag, der kan få børnene til at bevæge sig mere. Det kan være alt fra at skabe sikre skoleveje, så børnene kan cykle eller gå i skole, til at diskutere forældrenes rolle i børnenes bevægelsesvaner.

Projektet indsamler løbende data om børnenes bevægelsesvaner og vil i 2026 undersøge, om flere børn er aktive ved skolestart.


https://www.randers.dk/nyheder/lokalsamfund-bidrager-til-at-flere-boern-bevaeger-sig-mere/
Kilde: Randers Kommune