Lise-Lotte Leervad Larsen stiller op for Socialdemokratiet til KV21

Lise-Lotte Leervad Larsen stiller op for Socialdemokratiet til KV21
Profilbillede

Blå Bog

47-årige Lise-Lotte Leervad Larsen stiller op for Socialdemokratiet til kommunalvalget i Randers Kommune. Lise-Lotte er født og opvokset i Randers. Udover 7 år i Ørum Djurs, har hun boet i Randers i det meste af hendes liv.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?
Jeg er født og opvokset i Randers. Mine børn er opvokset i Randers. Jeg elsker den korte afstand der er mellem by og natur og den mangfoldighed vores kommune rummer.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
Jeg stiller op igen, fordi vi sammen fortsat har meget at kæmpe for - vores børn og unges trivsel, sundhed og muligheder for at deltage i fællesskabet og fritidslivet. Vi er godt på vej, og vi skal have alle med.

Hvad er dine politiske mærkesager?
Jeg vil arbejde for at:

Styrke vores foreningsliv og give alle børn lige adgang til et sundt fritidsliv
Børn og unges idrætsdeltagelse over år har og er fortsat faldende. Op imod 1/6 forlader folkeskolen uden tilstrækkelige færdigheder. Mange af vores børn er IKKE aktive i en forening – er det mon de samme børn?
Som frivillig idrætsleder har jeg set, hvilken betydning foreningslivets sunde og dannende rammer har for vores børn. Jeg vil for arbejde for at flere børn og unge bliver aktive i foreningslivets fællesskaber.

Styrke indsatsen for at få børn og unge ud at motionere
Bevægelse er fundamentalt for vores børn. Overvægt og inaktivitet blandt børn og unge udfordrer både dem selv men også vores samfund. I min familie har vi haft overvægt tæt inde på livet, og kender derfor til nogle af de udfordringer vi som familie og barn har stået i og ved hvor afgørende det er, at vi som kommune hjælper familierne og barnet fx. gennem tilbud som Sundhedsplejens Overvægtsklinik.

Give vores børn og unge et godt børne- og skoleliv i ordentlige rammer
Som mor til 5 ved jeg, hvor vigtigt det er, at børnenes tid i folkeskolen er god og tryg, og at der er plads og tid til alle. Folkeskolen er bindeleddet i vores samfund. Det er her børnenes fundamentet til et godt voksenliv dannes, uanset om vejen går gennem en faglig eller boglig uddannelse.
Gode børnemiljøer og undervisningsmiljøer er den røde tråd i både mit politiske og arbejdsliv, men også fritidsliv. Ligesom vi voksne har ret til et godt arbejdsmiljø, så mener jeg også, at vores børn skal have ret til et godt arbejdsmiljø, uanset om det er i vuggestue eller skole

Minimumsnormering, også i skolen
Erfaringerne fra coronatiden har vist os, at mindre grupper og flere voksne ude i klasserne har givet flere børn mulighed for at være en del af skolens fællesskab.
Vi ved at antallet af børn pr. voksen betyder noget - det gælder også i skolen.
Vores børn skal have en hverdag, hvor de voksne har tid til at se dem i øjnene, tid til et kram og omsorg, når der er brug for det.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
Jeg vil fortsat kæmpe for børn og unges trivsel. Og for bedre arbejdsforhold for både børn og voksne i skolen gennem flere voksne ude i klasserne og mere tid til børnene.

Hvad er dine fritidsinteresser?
Strikketøj, gåture og min familie og venner.

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Lise-Lotte Leervad Larsen