Lærer pr. 01. februar 2024 til vores specialklasser - Østervangsskolen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Varme hjerter og specialpædagogisk knowhow – det er sådan vi gerne vil kendes!

I specialklasserne prioriterer vi en høj grad af genkendelighed i børnenes hverdag med få voksne omkring de yngste.

Derfor er det vigtigt, at du er villig til at byde ind på flere fag. Din opgave bliver som lærer i vores specialklasse 0.-1. årgang, hvor du bliver den gennemgående lærer sammen med klassens to pædagoger, som du er i klasseteam med.

I klassen bliver du mødt af en gruppe dejlige børn, der overvejende har generelle- og specifikke vanskeligheder.

Derfor er erfaring med og viden om autisme og ADHD et naturligt og nødvendigt krav i stillingen, ligesom vi gerne ser, du har erfaring med sproglige vanskeligheder eller har interesse for oplæring heri.

Som lærer i Østervangsskolens specialafdeling forventer vi at du

  • har et omfattende kendskab til specialpædagogik- og didaktik
  • har evnen til at strukturere og visuelt planlægge en hverdag for klassen samt for de enkelte elever med udgangspunkt i deres behov
  • er villig til at justere din praksis gennem, når der er behov herfor gennem sparring og vores fælles kompetenceudviklingsforløb i afdelingen
  • har et godt kendskab til konflikthåndtering med udgangspunkt i ’low-arousal-tænkningen’
  • har gode kommunikations- og relationskompetencer ift. elever, forældre og kollegaer
  • har gode skriftlige kommunikationsevner
  • kan samarbejde på tværs af faggrupper – interne såvel som eksterne
  • kan bevare overblikket og forholde dig rolig i pressede situationer
  • ved at læring og trivsel går hånd i hånd og at begge dele er vigtigt

Derfor skal du vælge os
Vores værdisætning er ”Helhjertet læring i fællesskab”, og vi har brug for en specialklasselærer, som kan hjælpe os med at leve op hertil. Som lærer vil du være en værdsat del af teamet ift. arbejdet med opgaven med at sikre et trygt og lærerigt miljø i undervisning og fritid, herunder kontakten til de enkelte børn og deres forældre. Du skal forvente både at blive udfordret og få rigtig meget retur i form af glade børn og forældre, der sætter pris på dit arbejde – og dertil kommer gode kolleger samt understøttende ledelse tæt på.

Specialklasserækken består af 9 klasser med 74 elever og 29 personaler. Du får erfarne kollegaer med en bred faglig viden, og som brænder for deres arbejde.

Kollegaer, ledelse og PPR vægter udvikling højt, ligesom vi vedvarende er ambitiøse i forhold til at kvalificere vores praksis, og vi forventer du som vores nye kollega har samme ambitioner.

Om os
Østervangsskolen er en kommunal folkeskole, som er privilegeret med en positiv, interesseret og aktiv forældrekreds, 75 imødekommende og engagerede medarbejdere og ikke mindst 395 læringsparate børn og unge fordelt på almenklasser fra 0.- 6. klasse og specialklasser fra 0.-10.klasse.

Som ansat i specialklasserne på Østervangsskolen vil du også være en aktiv del af skolens øvrige hverdag med traditioner på tværs af årgangene i det omfang, det passer til børnegruppen. Du bliver en del af en skole der med udgangspunkt i vores værdisætning har særligt fokus på at inddrage børnene i deres egen læring og videreudvikle den undersøgende tilgang i undervisningen, i det vi som skole gennem de næste halvandet år arbejdet særligt med fokus på PBL (Problembaseret læring).

Hvis du vil vide mere
Du kan kontakte viceskoleleder Grith Kristensen (grith.fagerberg.kristensen@randes.dk telefon 89 15 44 37) eller skoleleder Peter Nellemann (peter.nellemann@randers.dk telefon 89 15 44 0) for nærmere oplysninger.

Husk at vedlægge CV med afgangsbevis fra seminariet og evt. andet relevant uddannelse.

Ansættelsessamtaler tirsdag den 19. december 2023

Du kan læse mere om skolen og vores værdisætning på skolens hjemmeside: www.østervangsskolen.dk

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fast stilling på 37 timer pr. uge og med tiltrædelse pr. 1. februar 2024.Løn ifølge overenskomst.

Der vil blive indhentet straffeattest og børneattest ved ansættelsen.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Randers Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Østervangsskolen, Dr Boulevard, 8930 Randers NØ

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5951531

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet