Kalle Nielsen stiller op for Enhedslisten til KV21

Kalle Nielsen stiller op for Enhedslisten til KV21
Profilbillede

Blå Bog

57-årige Kalle Nielsen stiller op for Enhedslisten til kommunalvalget i Randers Kommune. Kalle er født og opvokset i Assentoft og har taget sin ungdomsuddannelse i Paderup. I dag er han bibliotekar på Vejle Bibliotekerne og er togpendler. Han er i dag bosat i en lejlighed i Randers.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?
Det betyder noget at have kendt et lokalområde siden man blev født. Selvfølgelig er der områder man kender godt og andre områder mindre godt ... det er en stor kommune. Jeg har været meget rundt i Danmark via uddannelse og job - og det tror jeg er vigtigt i forhold til politik. Jeg er ikke del af noget Randers-lokalt magtnetværk, og jeg hader lokal-egoistisk sognerådspolitik. Det betyder noget for mig, at Randers Kommune udvikler sig til en naturrig, klimaneutral, venlig, samarbejdende og virkelig veldreven kommune. Jeg er skeptisk i forhold til "vi-æælsker-Randers" retorik - for det er vigtigt, at korrekte proportioner, sandhed og ærlighed præger vores forhold til og vores fortælling om kommunen.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
Vi har en akut og galoperende klimakrise, vi har en natur- og biodiversitetskrise, og vi har en helt unødvendig stor ulighed. Jeg vil kunne se mig selv i spejlet hver dag med god samvittighed, og i Enhedslisten kan jeg få lov at samarbejde med gode folk, der bruger deres fritid på at gøre noget ved verdens og samfundets ulighed, ved klimakrisen og biodiversitetskrisen - og som altid tænker ligestilling, demokrati, ordentlighed og uegennyttighed ind i politikken og aktiviteterne. I Enhedslisten er det ikke kandidater, der kæmper hver for sig - vi er et fællesskab, der stiller op for at få Enhedslistens politik til at fylde i byrådet og kommunen. Så jeg stiller op, jeg arbejder i bestyrelse, byrådsnetværk og med nogle udvalgte aktiviteter - uanset om jeg bliver valgt eller ej. Jeg håber i den grad, at Enhedslistens spidskandidat Frida bliver genvalgt, for hun fortjener det i den grad.

Hvad er dine politiske mærkesager?
Personligt fylder natur, miljø, klima, demokrati (god forvaltningsskik) rigtig meget. Man kunne også samle mit fokus under begrebet "bæredygtighed". For hvis vores politik og samfund ikke er bæredygtigt (socialt, økonomisk og klima/natur/miljø), så mister vi meningen med menneskets liv og tilstedeværelse på Jorden. Jeg er meget tæt på at sige, at vi ikke kan vente på det politiske - for det politiske og pengestrømmene er for tæt sammenvævet. Den personlige bæredygtige omstilling, privat, i netværk, grupper og foreninger / virksomheder er helt afgørende for, at vi får det bæredygtige samfund, som vi skylder både nuværende og kommende generationer.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
Uanset om jeg bliver valgt eller ej, så vil jeg arbejde for at kommunens klimaplan indregner Verdos afbrænding af verdens træ-ressourcer som den klimaskadelige aktivitet det er, og dermed sikre, at kommunens klimaplan afspejler sandheden om tingenes tilstand bedre. Verdo skal omstilles til ægte vedvarende energi.

Jeg vil også arbejde for, at kommunens budget kommer tilbage til byrådet, så det bliver de folkevalgte, der beslutter kommunens økonomi i fællesskab i åbne demokratiske processer, i stedet for som nu, hvor kommunens økonomi styres af en lukket borgmesterklub udenfor referat og med stor direkte indflydelse fra diverse ikke-folkevalgte partibosser.

Og så skal vi have omlagt vores infrastruktur og lokalsamfund, så fremtidens små lette eltransportkøretøjer (cykler, scootere, løbehjul, etc.) gives plads, og der skal laves parkeringspladser med ladestandere til de elbiler, som der er behov for. Vi skal dyrke flere sunde fødevarer lokalt, vi skal eksperimentere med gratis/meget billig offentlig transport, og vi skal have en sprøjtefri kommune med sunde og artsrige vandløb, kyst og fjord. Der er nok at tage fat på af meningsfulde ting - også på det sociale/arbejdsmarkedsområdet, hvor vi skal have stoppet den meningsløse udnyttelse af arbejdsløse/syge, der skal have fred/uddannelse/job - i stedet for at blive sendt fra det ene afklarings- og ressourceforløb efter det andet.

Hvad er dine fritidsinteresser?
Jeg har altid fisket og gået på jagt til husbehov (er uddannet herregårdsjæger og vildforvalter). Og så interesserer jeg mig for bæredygtighed under bevægelsen permakultur, hvor jeg er så heldig at være med i en lokal forening 'Permakultur Randers' - det er faktisk lige så godt som politik. Permakultur handler om at designe etisk forsvarlige permanente kulturer, altså om at skabe bæredygtighed bevidst i eget liv og i samfundet. Ligheden til Enhedslistens formål og politik er mange. Bæredygtighed for alle mennesker - og etisk forsvarligt, så vi som mennesker samtidig giver plads til og drager omsorg for Jorden og alle dens arter.

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Kalle Nielsen