Undervis i psykomotorik og form fremtidens terapeuter ved VIA University College

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Skal du uddanne fremtidens psykomotoriske terapeuter sammen med os?

På Psykomotorikuddannelsen i Randers søger vi pr. 1. august 2024 en adjunkt/lektor med en ansættelse på 30-37 timer om ugen. Alternativt kan stillingen søges som en tidsbegrænset toårig adjunktvikarstilling. 

Psykomotorikuddannelsen er en del af Sundhedsuddannelserne i VIA University College og én af i alt 5 uddannelser på Campus Randers. Vi er pt. 8 adjunkter/lektorer, 2 AC-medarbejdere, én uddannelsesleder, 10-12 timelærere og ca. 165 indskrevne studerende. Vi er for tiden særligt optaget af at understøtte de studerendes udvikling af en stærk professionsidentitet, samt at styrke samarbejdet med praksis. 

Vi søger en underviser som har mod og lyst til at sætte sig selv og egen faglighed i spil samt inspirere og lade sig inspirere af nysgerrige og virkelystne studerende.

Som underviser vil dine væsentligste opgaver være, at:

  • undervise, vejlede og eksaminere inden for det psykomotoriske fagområde, særligt psykomotorisk manuel behandling, men også andre praksisfag samt teoretiske fag kommer i spil.
  • indgå i udvikling og koordinering af praktikområdet.
  • indgå i udvikling og koordinering af semestre og fag i samarbejde med kollegaer. 
  • deltage i forsknings- og udviklingsprojekter.

Om dig

Vi forventer, at du

  • er uddannet psykomotorisk terapeut og har solid erfaring i praksisudøvelsen.
  • har en relevant videreuddannelse på master eller kandidatniveau, hvis du søger stillingen som adjunkt eller lektor.

Vi lægger desuden vægt på, at du

  • kan tilrettelægge og afvikle praksisnær undervisning på et højt og alsidigt fagligt niveau.
  • kan bidrage til udvikling af vores uddannelsesmiljø gennem samarbejde med studerende og praksis
  • har interesse for at udvikle kendte fagområder og indgå i nye.
  • motiveres af spændende og varierede arbejdsopgaver og kan både arbejde med stor selvstændighed og indgå i et tæt samarbejde med andre.

Om os

Vi tilbyder en spændende stilling i et ambitiøs, travlt og dynamisk uddannelsesmiljø, præget af forandringer og tilpasning til de krav, der stilles til en moderne uddannelsesinstitution. Du vil møde engagerede og imødekommende kollegaer, som sætter pris på en åben og uformel omgangsform. 


Yderligere information

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eva Egeberg Simonsen på tlf. 87 55 25 65 eller på evsi@via.dk


Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1458 af 24. juli 2021 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1458
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Hovedarbejdssted er Campus Randers, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland.
 

Ansættelsessamtaler afholdes/forventes afholdt i uge 23.

Send os din ansøgning via link senest 31. maj 2024. Angiv hvilken stillingsprofil, du søger i din ansøgning.

 

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelses- og efteruddannelsesinstitutioner. Vi uddanner og efteruddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden. 
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 19.300 studerende på flere end 40 videregående uddannelser. 27.000 studerende og kursister om året på en bred vifte af forskellige efter- og videreuddannelsesforløb. 2.200 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Randers Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

VIA University College, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers C

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6052550

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet