Teddy hjælper kriseramte mænd videre

Foto: Andreas Haubjerg.
Profilbillede
dato

Vi kan allesammen blive ramt af kriser gennem vores liv, men nogle gange er vi ikke selv i stand til at finde vejen ud af dem igen - vi har brug for en hjælpende hånd. Dette opdagede Thorkil Vestergaard-Hansen for knap 22 år siden, da han startede Mandecentret, som i dag har afdelinger i landets 6 største byer med en ny afdeling på vej i Slagelse. Én af disse afdelinger er placeret i Randers og drives af Teddy Jalk.

En erfaren mand ved roret

Teddy er 52 år gammel og bor i Mariager med sin hustru. Sammen har de 4 børn, som alle er flyttet hjemmefra. Interessen for at arbejde med mennesker kom allerede til Teddy i 1998, hvor han startede som lærer på en efterskole.

“På det tidspunkt var jeg særligt fokuseret på unge mennesker, da jeg fandt det sjovt og spændende. Jeg havde en overbevisning om, at jeg skulle uddannes til lærer, imens jeg var ansat. Men jeg kunne mærke jeg var mere optaget af, hvad de unge mente og tænke, samt hvad de syntes var udfordrende eller spændende, mere end at undervise. Derfor valgte jeg at læse til pædagog, i forbindelse med at jeg blev ansat på et opholdssted. Jeg kunne godt lide kontakten, én-til-én, med de unge og hjælpe dem med at finde ud af sig selv, der hvor de stod i livet,” fortæller Teddy. 

På opholdsstedet, som Teddy var ansat hos i 11 år, oplevede han mange anbragte, skilsmissebørn. Ofte blev de anbragt pga. konflikter mellem deres forældre. Konflikterne endte ofte til moderens fordel - fordi mange børn har størst tilknytning til deres mor, hvilket satte faren ud på sidelinjen, hvor han ikke kunne komme i kontakt med sine børn.

“Fra de unges side, var det svært at være i, da de ofte ønskede samvær med begge deres forældre og derfor led endnu mere under de konflikter, der kunne vare det meste af deres anbringelsesperiode. Det var svært at være vidne til. Vi arbejdede derfor på at etablere en kontakt til begge forældre fra opholdsstedets side, hvis det var muligt. Vi kunne se det ofte lykkedes, og det havde betydning for de unge, når de kunne have samvær med begge forældre,” fortæller Teddy

Her begyndte Teddys interesse for at hjælpe mændene at vokse endnu mere.

Mandecentret i Randers

“Da jeg fik chancen og blev ansat som forstander i Mandecentret Esbjerg, var jeg optaget af de fædre, der ikke havde samvær med deres børn og på forskellig vis, oplevede det svært at blive hørt. Mange mænd sagde, at de på forhånd følte sig bagud på point, når de mødte i Statsforvaltningen. Flere oplevede at blive beskyldt, eller anmeldt for vold, incest eller misbrug og andre alvorlige anklager. Dette medført ofte udsættelse af samværet og for nogle i månedsvis,” fortæller Teddy.

I januar 2020 valgte Teddy at starte en ny afdeling op af Mandecentret i Randers. Afdelingen har nu kørt i ca. halvandet år og det er tydeligt, at der er et behov for et sted til de mænd, der står midt i en krise. Hos Teddy beskæftiger de sig mest med mænd, der gennemgår skilsmisse/parbrud og vold i de nære relationer.

Et midlertidigt hjem

Det kan være mange forskellige udfordringer, der bringer mændene til Teddy. Det er ofte helt normale mænd med hus, arbejde, bil og lignende, som pludselig mister alt grundet en skilsmisse. I et forsøg på at beskytte børnene flytter mange mænd fra huset, så moderen kan blive boende. Det resulterer i, at mange mænd skal flytte rundt fra sted til sted. Her kommer Mandecentret ind i billedet.

Teddy kalder det ‘funktionel hjemløs’, når konfliktniveauet mellem parterne er så højt, at manden ikke kan være i hjemmet og dermed er tvunget til at flytte ud. Børnene har ofte en større tilknytning til deres mor. 

Tilbuddene til mænd i krise har været meget minimale og Mandecentret gør derfor en stor indsats for at imødekomme dette behov. Mandecentret tilbyder gennem Serviceloven §110 et botilbud med midlertidigt ophold for mændene, mens deres krise og konflikter står på. Centret i Randers har i dag 6 pladser, men udvider med 4 indenfor den næste tid.

En håndsrækning til mændene og deres børn

Når mændene kommer til Mandecentret, er der ofte gået lang tid siden, de sidst har haft kontakt til deres børn.

“Børnene holder utrolig meget af både deres far og mor, men konflikterne forbundet med skilsmisse gør, at faren risikerer at ryge ud på et sidespor, da moderen ofte er den primære omsorgsperson,” fortæller Teddy.

Det vigtigste i Teddys og hans ansattes arbejde er at reetablere denne kontakt mellem far og børn, så de kan skabe en samværsaftale med børnene. Teddy og hans team består i dag af 3 fuldtidsansatte og 7 frivillige med alt fra socialrådgivere til bisiddere. Der er kort sagt en masse hjælp at hente. 

Centret tilbyder desuden personlig- og boligrådgivning. Personlig rådgivning i form af praktisk sparring ang. juridiske forhold, børn, økonomi og jobmæssige sammenhænge. Gennem boligrådgivning hjælper centret med at finde en fremtidig bolig til mændene, som de kan betale.

Det er vigtigt at understrege, at Mandecentret ikke tager mænd ind, som er påvirket af misbrug eller har svære, ubehandlede psykiske lidelser.

Du kan læse mere om Mandecentret i Randers på deres hjemmeside

Dette indhold er annoncørbetalt og er produceret i samarbejde med en annoncør.
Kilde: Mandecentret Rander // Teddy Jalk