Socialfaglige medarbejdere til mestringsvejledning

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at gøre en forskel og støtte psykisk sårbare borgere i deres egen Recoveryproces med udgangspunkt i håb, drømme og mestring af eget liv - og er du samtidig drevet af at skabe de bedste samarbejdsrelationer, så har du nu muligheden for at blive en del af et velfungerende Mestringsvejlederteam i Randers Kommune?

Vi har nu muligheden for at fastansætte tre nye kollegaer pr. 1. oktober 2023. Der er tale om to fuldtidsstillinger og en deltidsstilling.

Center for Psykiatri og Socialt Udsatte er en del af Randers Kommunes Social – og Arbejdsmarkedsforvaltning. Vi er organiseret under Socialområdet. Center for Psykiatri og Socialt Udsatte består af flere afdelinger, der alle arbejder ud fra en overordnet tanke om sammenhængskraft i centret med en recoveryorienteret tilgang. Vi er hinandens forudsætninger for at lykkes bedst muligt i samarbejdet med og om borgerne.

Mestringsvejlederteamet Psykiatri består af i alt 25 mestringsvejledere fordelt på tre teams, en koordinator, en delt administrativ medarbejder og en afdelingsleder.

Som Mestringsvejleder i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte skal du kunne støtte, rådgive og vejlede voksne borgere med en psykisk sårbarhed efter servicelovens § 85 og § 82 individuelt som i grupper. Vi arbejder sammen med borgeren ud fra enten SMART mål i en handleplan, der er udarbejdet i samarbejde mellem borger og rådgiver eller ud fra en borgerplan, hvor mål udarbejdes i et samarbejde mellem borger og Fremskudt Rådgivning.
En stor del af arbejdet som Mestringsvejleder foregår med udgangspunkt i borgerens eget hjem, via telefon, sms eller virtuelt, hvorfor der fortrinsvist er tale om alene arbejde. Vi afholder også råd og vejledningssamtaler samt gruppeforløb med udgangspunkt i Psykiatriens Hus' lokaler. Indgangen til Center for Psykiatri og Socialt Udsatte går gennem Fremskudt Rådgivning.

Hvad står vi for?
Center for Psykiatri og Socialt Udsatte er et stolt center, der er optaget af en stærk recovery tilgang og arbejder målrettet herefter – se Strategi og aftale for psykiatri og udsatteområdet på Randers Kommunes hjemmeside.

Vores opgave er, i samarbejde med borgeren, at skabe muligheder for, at den enkelte kan bruge og udvikle sine ressourcer henimod så selvstændigt et liv som muligt og opnå øget livskvalitet.

Hvad tilbyder vi?

 • Kollegaer, der er kendte for høj faglighed, humor, Ja-hat, engagement og forskellighed.
 • Stor fleksibilitet som selvtilrettelæggende i planlægningen af din egen arbejdsdag.
 • At arbejdsopgaver hovedsaligt fordeles ved, at du selv byder ind.
 • Kompetenceudvikling hovedsaligt via interne kurser, temadage samt løbende undervisning i MI.
 • Supervision med ekstern supervisor.
 • En arbejdsplads i udvikling med mulighed for indflydelse og frihed under ansvar.
 • En arbejdsplads hvor vi uddanner både elever og studerende.
 • Ugentligt teammøde med sparring, opgavefordeling, information og ledelsesdeltagelse.
 • Arbejde ud fra udvalgte faglige metoder i et fælles Metodekatalog gældende for hele centret.
 • Et kollegialt fællesskab med en uformel tone og plads til både forskellighed og humor.
 • Et arbejdsmiljø med fokus på social kapital.

Vi søger en kollega, der
 • har relevant faglig uddannelse
 • har erfaring og lyst til at samarbejde med borgere med en psykisk sårbarhed og komplekse problemstillinger
 • har gode samarbejdsevner og vilje – både internt og eksternt
 • mestrer dokumentationsarbejdet – vi arbejder i SENSUM/Bosted
 • har gode og insisterende samarbejdskompetencer og en nysgerrig tilgang til andres fagligheder og perspektiver
 • kan arbejde loyalt og professionelt ud fra de rammer og vilkår, der gør sig gældende i en politisk styret organisation
 • har et ressourcefokus og kan se muligheder og potentialer hos borgeren
 • kan give og modtage konstruktiv feedback.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt relevant dokumentation via vores rekrutteringssystem.

Har du spørgsmål
til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Majbrit Schiønning Olsen på telefon 23 25 06 91 eller mail majbrit.schionning.olsen@randers.dk

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansættelsesforhold
Der er tale om tre faste stillinger. To på fuldtid og en deltidsstilling.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Randers Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Randers Kommune, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-07-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.randers.dk/job/ledige-job-i-randers-kommune/111461

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5850270

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet