Merete Østergaard stiller op for Socialdemokratiet til KV21

Merete Østergaard stiller op for Socialdemokratiet til KV21
Profilbillede

Blå Bog

55-årige Merete Østergaard stiller op for Socialdemokratiet til kommunalvalget i Randers Kommune. Merete har boet i kommunen i 4 år og er i dag bosat i Randers SØ.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?
Den betyder rigtig meget for mig - det er den Kommune "min" højskole, hvor jeg er forstander, ligger i. Da jeg fik mulighed for at blive forstander på Den Skandinaviske Designhøjskole, var det samtidig en mulighed for at flytte til Randers Kommune. Så ud over jeg har mit arbejde og min bopæl i Randers Kommune, er den kommune, hvor jeg har nem adgang til storslået natur, og med en storby-vibe. Randers Kommune rummer forskelligheder - borgeren, erhvervene, kulturen osv. forskelligeheder, som i min optik gør, at mange føler sig tilpas som borger i Randers Kommune.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
Jeg stiller op, fordi jeg vil arbejde på Randers Kommune føres sikkert og visonært videre de næste år. Sikkert for borgerne når vi snakker omsorg for børn, ældre og sårbare og sikkert for unge der skal have mulighed for at uddanne sig, tæt på der hvor de bor og efterfølende kan få et job. Visionært skal Randers Kommune være bæredygtige på alle parametre, vi skal være visionære, når vi udvikler kommunens kultur- og friluftsliv. Desuden skal vi være visonære, når vi arbejder målrettet for mangfoldigheden.

Hvad er dine politiske mærkesager?
Bæredygtighed - både den klimamæssige, den sociale og den økonomiske bæredygtighed. Vi må ikke sætte udviklingen i stå, men det skal foregå på en måde, så vi ikke driver rovdrift på miljøet, vi må ikke vægte økonomisk gevinst over de mennesker, der får forringet deres livskvalitet fx pga. af dårlig vandkvalitet.

Ældre, børn og udsatte - her har vi en bunden opgave. Vi skal og vi har pligt til at behandle vores ældre, børn og sårbare anstændigt, godt og værdigt. Det har alle ret til og brug for. Vi kommer til at mangle varme hænder, og den opgave skal vi løse.

Uddannelse til alle - der skal være uddannelser til og for alle i Randers Kommune. Og sammen med uddannelser til alle hører også mulighed for at få et job, når man er uddannet. Den indsats går hånd i hånd.

Flere grønne arbejdspladser - Randers Kommune skal være den kommune i Danmark, som har flest grønne arbejdspladser. Det kan give mange arbejdspladser til kommunen, hvis vi gør det attraktivt at placere de grønne arbejdspladser hos os, og hjælper de eksistrende med at blive mere grønne.

Kultur og fritid - i foreningslivet og i kulturen mødes vi på tværs af meninger, holdninger, dem med mange penge og dem med knap så mange. Når vi sammen løber en tur, se en fodboldkamp, nyde en god koncert eller en udstilling er vi "bare" os. Et rigt kultur- og fritidsliv i hele kommunen skaber sammenhold.

Randers den største by i kommunen .. en by vi alle kan være stolte af. Den er flot, den har en helt unik historie, den er en blanding af erhverv, butikker, huse og lejligheder. Det giver tilsammen en unik by med en hyggelig og livligt bykerne. Det synes, jeg vi skal værne om, derfor opfordrer jeg til at at støtte lokale butikker, café, restauranter mm.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
Jeg vil sikre, at vi har lagt planen for, hvordan vi sikrer vores børn, ældre og sårbare et godt og værdigt liv med den støtte og omsorg, de har behov for. Og ikke kun har lavet en plan, men også eksekvere på planen her og nu.

Jeg vil sætte bæredygtig dannelse på skoleskemaet for alle børn i Randers Kommune.

Endelig er uddannelse et hjertebarn - Vi skal også uddanne vores unge
Uddannelse er vejen ud af fattigdom. Uddannelse kan bryde en negativ social arv. Borgere med gode uddannelser kan være med til at tiltrække interessante virksomheder. Uddannelse til alle er et af mine kerneområder. Den indsats går på to ben, dels skal vi fortsat arbejde på, at unge får en uddannelse. Dvs. vi skal skabe incitament hos unge til at tage en uddannelse. Vi skal gøre det tilgængeligt at tage en uddannelse. Fx ved at sikre at der er relevante praktiksteder til erhvervsuddannelserne. Dels skal vi kontinuerligt arbejde på at have attraktive uddannelser i kommunen. Attraktive uddannelser er både korte- og mellemlange uddannelser og lange videregående uddannelser. Unge flyttet gerne til Randers Kommune efter den rette uddannelse.

Hvad er dine fritidsinteresser?
Jeg er aktiv motionsløber og motionscyklist. Især cyklingen tager mig rundt i hele Randers Kommune, som med sin flotte natur er perfekt for motionscyklister … skove, strande, bakker, små veje og mange stier.
Jeg er frivillig i Røde Kors's Qnet i Randers. 

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Merete Østergaard