Mandecentret: "Det første skridt er det største”

Foto: Andreas Haubjerg. Teddy Jalk, forstander for Mandecentret Randers
Profilbillede
dato

I Randers finder du Mandecentret. Bag organisationen står Teddy Jalk, som giver os et indblik i, hvordan det hele startede.

Kalenderen skrev 2006, da Mandecentret slog dørene op for første gang.

Om den første tid i organisationen, fortæller Teddy:

“Mandecentrets stifter hed Thorkil Vestergaard-Hansen. Thorkils egen fortid blev katalysator for Mandecentrets begyndelse. Thorkil levede et almindeligt familieliv med kone og to sønner. Sådan så det i hvert fald ud på overfladen. Thorkil havde et forbrug af alkohol, og det påvirkede hele familien. Til sidst var en skilsmisse uundgåelig. Hans misbrug fortsatte, og Thorkil var på vej ned ad en stejl social deroute. En dag blev han opfordret til at søge hjælp gennem den kristne tro og langsomt genvandt Thorkil sin styrke og fandt sig selv, gennem troen,” fortæller Teddy. 

Thorkil fik arbejde som buschauffør i København, og på sine ture rundt på Amager fik han øjnene op for, alle dem, der lignede ham selv engang. Mænd på vej ned ad en stejl nedtur.

Han uddannede sig derfor til socialrådgiver som 50-årig for at gøre en forskel for andre.

Efter endt uddannelse åbnede han værestedet Fundamentet i Holmbladsgade. Stedet var for folk, der var tæt på at ramme bunden i samfundet. Thorkil fandt hurtigt ud af at der var et massivt behov for at hjælpe mænd, og at mange af de mænd han mødte, havde en fællesnævner – at deres krise var startet, som følge af en skilsmisse.

"I 2006 fik Thorkil 12,5 mio. kr. i satspuljemidler og åbnede Mandecentret på Christianshavn. Thorkil blev desværre syg og gik alt for tidligt bort i 2009 - blot tre år efter han startede Mandecentret. Efter Thorkils død svandt pengene ind, og kampen om at skaffe penge til den fortsatte drift gik i gang. Den skræntende økonomi skabte usikre ansættelsesforhold og med bævrende læbe måtte flere opsiges, for herefter at ansættes igen, når der igen kom penge ind på firmakontoen. Her startede pionerånden, uddyber Teddy, der er forstander hos Mandecentret Randers.

Medarbejderne udviste en enorm vilje til at opretholde Mandecentrets eksistens, og arbejdede ulønnet fra tid til anden. Men i 2015 skete der en kæmpe forandring. Mandecentret blev godkendt som et §110 botilbud under Serviceloven og fik herigennem mulighed for at skabe den tillidsfulde, stabile og udviklende organisation, den er i dag.


Foto: Andreas Haubjerg // Teddy Jalk og teamet tilbyder helhedsorienteret rådgivning, med blik på hele familien 

Det altovervejende fokus og i centrum for Mandecentret - og Teddy - er mennesket. For mange mænd kan en skilsmisse komme som et chok. For nogle bliver det starten på en nedtur, druk, magtesløshed eller mismod.

“Mandecentrets grundlæggende arbejde er at hjælpe mænd, som rammes af en krise eller partnervold i forbindelse med en skilsmisse eller et samlivsophør. Dette gør vi både gennem gratis ambulant rådgivning og et botilbud. Det ambulante tilbud omfatter personlig, juridisk og økonomisk rådgivning samt gruppeforløb, og drives primært gennem frivillige kræfter. Udover dette ambulante tilbud, rummer alle Mandecentrets afdelinger et botilbud, hvor mænd, som står i en svær situation, kan bo midlertidigt med deres børn,” beretter forstanderen og uddyber: 

"Når mænd indskrives i botilbuddet, får de ikke blot et midlertidigt tag over hovedet. De får en kompetent og skræddersyet rådgivning, som bremser den sociale deroute, manden er på vej ned af, samt ruster ham til at klare livet efter livskrisen.”

Stærke værdier på 16. år 

Der er sket en del siden Teddy startede hos Mandecentret Randers.

“Mandecentret, som organisation, dækker i dag over aktiviteter i Fundamentet og driftsselskabet Mandecentret Botilbud ApS. Fundamentet er en NGO, hvis formål er at yde sociale indsatser, som forøger livskvaliteten for udsatte mennesker. Mandecentret har i dag afdelinger i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Slagelse og Randers, og har i alt 110 pladser til mænd og deres børn, og over 50 ansatte,” fortæller Teddy.


Foto: Andreas Haubjerg // Teddy Jalk, forstander for Mandecentret Randers 

I afdelingen i Randers er der fem ansatte. I foråret 2020 blev Jacob Engmose Astrup direktør for Mandecentret. Forstandergruppen varetager den daglige drift af Mandecentrets afdelinger. Og den samlede ledergruppe, der består af forstandergruppen, chef for økonomi og administration, chef for faglighed, udvikling og formidling og presse- og kommunikationschef, samt direktøren, har ansvaret for Mandecentret strategi og organisation.

Sådan lyder det fra den 53-årige forstander, der også fremhæver de kernekompetencer og værdier, der ligger bag Mandecentret.

“Mandecentret støtter manden i at bryde en social deroute. Vores rådgivning er helhedsorienteret og med blik på hele familien. Vi har særligt fokus på det gode forældresamarbejde, og at støtte manden i at bevare en stærk relation til sine børn og forblive en god far. Vi er optaget af at blive klogere undervejs, ved at indsamle viden om vores målgruppe. Vi vil løfte området gennem formidling, så vi kan nedbryde tabuet og øge kendskabet til - og forståelsen for, krise og voldsramte mænd."

Alle Mandecentrets medarbejdere arbejder ud fra værdien om, at alle mænd er unikke og ligeværdige.

"Vi er til for at hjælpe de mænd der har brug for Mandecentret. Vi møder manden ud fra det sted, hvor han står i livet og arbejder med at han selv er herre i eget liv. Vi er imødekommende og åbne overfor hans fortælling, men tager ikke parti i en sag, forklarer Teddy.

Spørger man forstanderen, er enhver mand i sin ret til at træffe egne valg, og er ansvarlig for eget liv. Alt hvad de gør, skal være til gavn for manden og hans familie. Der vil sige, at de 'kun' udvikler og udvider vores tilbud, der hvor mænd har brug for Mandecentret.

"Vi bygger på principperne for god governance og efter overensstemmelse med Socialtilsynets standarder. Vi er transparente og arbejder med åbenhed, da vi tror på, at en sund, ansvarlig organisation og økonomisk styring også gavner manden. Og så er vi dén fortalervirksomhed, der taler mandens interesser ud fra et helhedsorienteret og menneskeligt syn,” fortæller Teddy og uddyber:

“Vi anser ikke nogen som konkurrenter, da vi arbejder i en sektor, der hjælper mennesker, og dem kan man aldrig få for mange af. Derimod er vi medstifter af den nationale enhed Lev Uden Vold, som er etableret i samarbejde med Mødrehjælpen, Danner, Dialog mod Vold og LOKK. Her arbejder vi i fællesskab for at bekæmpe vold i familien.”

Og som forstanderen understreger:

“Vi har ikke et slogan, men vi arbejder meget med at fremme terminologier som disse: 'Alle har ret til et liv uden vold’, 'En voldsudsat er en for meget’, 'Ingen skal stå alene – alle har ret til hjælp’ og 'Det første skridt er det største'.”

Du finder meget mere om Mandecentret på deres Facebookside og hjemmeside.

Dette indhold er annoncørbetalt og er produceret i samarbejde med en annoncør.
Kilde: Mandecentret Botilbud ApS