Færdselsindsats i Randers satte fokus på varebiler

Profilbillede

De seneste par dage har Østjyllands Politi, i samarbejde med Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, gennemført en færdselsindsats målrettet varebiler i forbindelse med godstransporter. 

Tirsdag var færdselsbetjentene i Randers, og onsdag var der kontrol i Aarhus. I løbet af de to dage blev 169 varebiler kontrolleret, men der var også tid til at kontrollere en del andre køretøjer. 

Indsatsen gav sammenlagt følgende sager:

50 varebilssager:

 • 23 x overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen, manglende CVR-nummer på køretøjet 

• 11 x overtrædelse af bekendtgørelse om udlejning uden fører

• 5 x manglende lejekontrakt jf. godkørselsbestemmelserne

• 3 x ej medbragt VUB (varebilschaufføruddannelsesbevis)

• 2 x ej erhvervet VUB 

• 2 x ej erhvervet VUB, arbejdsgiveransvar

• 2 x varebilstilladelse ej tilknyttet køretøj

• 1 x overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen

• 1 x kørsel for fremmed regning med gods over 11 kg. uden tilladelse

95 øvrige sager:

 • 34 x brug af håndhold mobiltelefon

• 10 x sikkerhedssele ej anvendt

• 7 x fejl og mangler

• 6 x nummerpladeinddragelse

• 5 x konstruktiv ændret, stor knallert

• 5 x manglende tegngivning til svingning

• 4 x kørekort ej medbragt

• 3 x fejl og mangler, lille knallert

• 1 x rødt lys (personbil)

• 1 x ej medbragt præmiekvittering, lille knallert

• 1 x ført ulovligt på kørebane, lille knallert

• 1 x kørekort ej medbragt, lille knallert

• 1 x anvisninger ej efterkommet 

• 1 x forsætlig påkørsel af politi-MC

• 1 x kørsel uden førerret, stor knallert

• 1 x rødt lys

• 1 x vigepligtsforseelse

• 1 x manglende registrering

• 1 x manglende forsikring

• 1 x kørsel på cykelsti med stor knallert

• 1 x fodgænger på motorvej

• 1 x ej erhvervet kørekort til BE

• 1 x kørsel uden førerret

• 1 x kørsel i frakendelsestiden

• 1 x overladelse af førerretten til en person uden kørekort

• 1 x kørsel med uindregistreret påhængsvogn

• 1 x uberettiget brug af nummerplade

• 1 x belæsning

• 1 x overhaling højre om

Kilde: Østjyllands Politi