En overlæge der brænder for lægelig videreuddannelse og ledelsesansvar søges til Operation og Intensiv, Regionshospitalet Randers

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En stilling som ledende overlæge for uddannelse på Operation og Intensiv er ledig til besættelse pr. 1. august 2024 eller efter aftale.

Vores nuværende uddannelsesansvarlige overlæge ønsker nye faglige udfordringer internt i afdelingen – og vi skal derfor nu finde den person, som i tæt fællesskab med cheflægen og øvrige funktionsledere ønsker at føre afdelingen videre, som en veldrevet og attraktiv uddannelsesafdeling for kommende anæstesilæger. 

Hvad søger vi?

Vi ønsker at ansætte en overlæge, der som uddannelsesansvarlig ledende overlæge (UALO) kan tage ansvar for den lægelige videreuddannelse i afdelingen. Vi prioriterer en kandidat, der har opdateret viden inden for lægelig videreuddannelse og som har erfaring med at implementere uddannelsestiltag.

Der henvises til funktionsbeskrivelse for UALO, Regionshospitalet Randers: Stillings- og funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlig ledende overlæge

Overlægen skal have gode samarbejdsevner, da funktionen som UALO er af tværgående karakter – både i afdelingen, på hospitalet og i regionen. Vi søger en kandidat med stor empati for andre mennesker og gode kommunikative evner. Endelig er det vigtigt, at overlægen har de rette personlige kompetencer til at kunne indgå i afdelingens speciallægegruppe.

Den uddannelsesansvarlige ledende overlæge vil indgå i afdelingens ledelsesgruppe og have det personalemæssige ansvar for afdelingens uddannelseslæger. Det er derfor vigtigt, at du vil tage medansvar for aktivitet, faglig kvalitet og økonomi på tværs af afdelingen og har lyst til at påtage dig – og udvikle dig i - ledelsesopgaven.

Udover at varetage uddannelsesopgaven søger vi en overlæge, der også skal kunne varetage samtlige funktioner i afdelingen på et fagligt højt niveau – herunder forsknings- og kvalitetssikringsprojekter.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Et spændende job i en afdeling, der prioriterer uddannelse højt 
  • En atmosfære med fokus på patienten, uddannelse, godt arbejdsmiljø og stor aktivitet i både dag- og vagttid
  • Et velfungerende tværfagligt miljø præget af stort engagement og høj faglighed
  • Stærkt fagligt og socialt fællesskab blandt afdelingens læger på tværs af anciennitet
  • Mulighed for personlig udvikling både inden for lægelig videreuddannelse, ledelse og indenfor en bred vifte af faglige områder
  • Mulighed for at være med til at forme afdelingens funktionsledergruppe

Overlægen kommer til at deltage i opgaveløsning og vagtdækning i alle afdelingens funktioner på lige fod med afdelingens øvrige speciallæger. 

Om afdelingen

Operation og Intensiv har seks funktionelle afsnit, med hver sin tværfaglige afsnitsledelse: Dagkirurgi, Bedøvelse, Intensivt afsnit, Opvågningen, Enhed for Lindrende Behandling og Lægebilen.

Afdelingen yder anæstesi til følgende kirurgiske specialer: Abdominalkirurgi, gynækologi og obstetrik, ortopædkirurgi og øre-næse-hals kirurgi. Der bedøves patienter dels på den centrale operationsgang, dels i et dagkirurgisk afsnit samt på ØNH-klinikgangen. 
Der findes endvidere en specialtandlægeklinik, hvor der ydes anæstesi til børn og klienter fra den regionale specialtandpleje.

Herudover ydes anæstesi til akutte og elektive diagnostiske procedurer i radiologisk afdeling, samt anæstesi til DC-konvertering og ECT-behandling.

Afdelingen har et moderne Intensivafsnit med seks pladser, hvor der udøves intensiv terapi til såvel kirurgiske som medicinske patienter med fuld hæmodynamisk monitorering og akut dialysebehandling.

Der er stor undervisningsaktivitet på afdelingen, da der løbende er medicinstuderende fra Aarhus Universitet, introduktionslæger samt læger i sidste del af hoveduddannelsen.

Afdelingen dækker ALB Randers og i samarbejde med Gødstrup dækkes en del af vagterne på ALB Holstebro – alt som normtimearbejde. Du skal som overlæge forvente at indgå i begge vagtordninger.

Regionshospitalet Randers er et akuthospital og personalet fra anæstesiafdelingen deltager i den akutte traumemodtagelse samt ved akut medicinsk kald. Derudover varetages assistance til akut dårlige børn på fødegangen og neonatalafsnit. 

Overlægen skal indgå i et 15-skiftet vagtrul med bagvagtsfunktion, dels i tilstedeværelsesvagt, dels i en delt tilstedeværelses- og tilkaldevagt.

Afdelingen har fælles afdelingsledelse i overafdelingen "Ortopædkirurgi, Operation og Intensiv" og har dermed 2 cheflæger for hhv. ortopædkirurgi og anæstesi samt 1 chefsygeplejerske.

Se nærmere om Regionshospitalet Randers og afdelingen på: Operation og Intensiv - for fagpersoner - Fagperson - Regionshospitalet Randers (regionshospitalet-randers.dk)

 
Om løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat fra 1.8.2024 eller efter aftale.
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. 
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Regionshospitalet Randers, Ortopædkirurgisk, Operation og Intensiv.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Cheflæge Nette Møller-Nielsen, tlf. 21162275 eller nemoel@rm.dk.

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest 1. maj 2024, med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som overlæge i Region Midtjylland.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 14. maj 2024.  


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Randers Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6029274

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet