Dygtige pædagoger søges til børnehusene i Dagtilbud Nordøst - GODE BØRNEDAGE: Skab faglighed og nærvær for 0-6-årige.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Dygtige pædagoger til Børnehuset Himmeldalen, Solstrålen, Bækkestien, Harridslev og Midgaard

Hvis dit udgangspunkt også er barnets perspektiv og faglighed omkring lege og læringsmiljøer, så er det dig vi gerne vil have ansat i Dagtilbud Nordøst ...

Vi søger nemlig anerkendende, reflekterende og relationelle dygtige pædagoger pr. 1. august og 1. september 2024 eller snarest derefter. Stillingerne er mellem 32 timer til fuldtid. Vi søger til Børnehusene Bækkestien, Midgaard, Himmeldalen, Harridslev og Solstrålen. Der er tale om 8 faste stillinger i både vuggestue og børnehave. Og drømmer du om at tage din dygtigste makker med, så skriv det i din ansøgning.

Overskriften er GODE BØRNEDAGE og du skal og kan være med til at understøtte

 • Et dagtilbud, hvor det gode børneliv, nærvær og fællesskab er det bærende fundament
 • Et udgangspunkt i mangfoldighed, inklusion, fleksibilitet, læring, udvikling, trivsel, dannelse og leg.
 • En høj faglig kvalitet og reflekterende kultur

Vi tager udgangspunkt i en anerkendende, relationel og ressourceorienteret tilgang med det inkluderende perspektiv og praksis i alt vi foretager os.
Vi arbejder i tidlig indsats og sammentænke dannelse, omsorg og læring ved at skabe intentionelt lege og læringsmiljøer i vores børnehuse. Med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer og de fællespædagogiske grundlagselementer fra den styrkede pædagogiske læreplan arbejder vi fokuseret med børne og voksne initiere aktiviteter, hverdagshandlinger, dannelse og leg, læring og udvikling for alle børn i dagtilbuddet. Med særlig fokus på at organiserer og tilrettelægge lege og læringsmiljøer hele dagen, hvor det pædagogiske personale er tæt på og med legende sammen med børnene og har et styrket fokus på barnets perspektiv i nærværende samspil og med udgangspunkt i børnenes egne lege.

I september 2023 startede vi et uddannelsesforløb for alle pædagogiske medarbejdere og ledere med Tea Thyrre med overlæggeren: Tilknytning, selvregulering og samspil – med den professionelles rolle og selvindsigt som omdrejningspunkt. Forløbet er vekselvirkning mellem uddannelsesdage og aktionslæringsforløb så den nye viden, refleksioner og erfaringer bliver implementeret og organisatorisk læring i alle børnehusene. Du skal være en aktiv del her af.
Det sammen med et Randers kommune fælles kompetence forløb med overlæggeren ’Fælles kvalitets forståelse gennem pædagogfaglig ledelse og stærke børnefællesskaber’.

I stillingerne er natur, udeliv og sundhed i lege og læringsmiljøer betonet over hele dagen. Det betyder, at sammenhæng mellem kost, krop, sanser, bevægelse i uderummet er daglige børnemiljøer. Vi forventer, at vores nye medarbejdere kan være med til at kvalificere dette arbejde.

Endvidere forventes det, at du
 • Kan arbejde undersøgende og eksperimenterende i det pædagogiske arbejde såvel i inde og udemiljøet.
 • Kan medvirke til at skabe fleksible, differentierede og inkluderende læringsmiljøer, så alle børn føler sig som betydningsfulde deltagere i fællesskaber.
 • Kan arbejde videns baseret med kerneopgaven
 • I organisering kan være den refleksive praktiker, arbejder målrettet med samspillets kvalitet og din rolle og deltagelse i børns egen leg.
 • Er tilkoblingslækker og med et børnesyn, der viser, at barnets perspektiv er afsættet i alle overvejelser og handlinger.
 • Kan omsætte viden i betydningsfuld praksis for børnene og medvirke loyalt til at skabe kvalitet og udvikling i det pædagogiske arbejde.
 • Er forpligtende og relationel stærk og kompetent. Det gælder både i det relationelle arbejde mellem dig og børnene, børnene i fællesskabet, i samarbejdet med forældrene og i et tværgående samarbejde.
 • Arbejder didaktisk og systematisk reflekterende med læreplansaktiviteter, aftalemål, dagtilbudsloven mm. i samarbejde med kollegaer og ledelse

Vi ved, at en organisation med høj faglighed er kendetegnet med et sundt og stærkt arbejdsmiljø. Det er derfor vigtigt, at du sammen med os er forpligtende i det professionelle arbejdsfællesskabet for en stærk faglig kultur der samtidig også kendetegner et sundt og fælles arbejdsmiljø. Du har en aktie og vi har en fælles aktie.

Vil du vide mere om børnehusene i dagtilbuddet kan du være nysgerrig både på linket her eller på vores instagram profil

Skriv børnehusets navn.randers.dk eksempelvis Børnehuset Midgaard > https://midgaard.randers.dk/om-os/

Kig også på vores Instagram profil - dagtilbudnordost

Arbejdet er i alderen 0-6 år.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og reglerne om Ny Løn.

Er du pædagogstuderende og færdig uddannet til februar 2025, så søg endelig. Vi venter gerne på dygtige medarbejdere.

For yderligere oplysninger
Kontakt Dagtilbudsleder Jane Andersen, telefon 29 79 87 77 eller mail jane.andersen@randers.dk.

Ansøgningsfrist
4. juli 2024
Ansættelsessamtaler afholdes den 5. juli 2024

Alle uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge stillingen.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Randers Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Dagtilbud Nordøst, Dronningborg Boulevard, 8930 Randers NØ

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-07-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6072509

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet