Anders Henrik Jensen stiller op for Venstre

Profilbillede

Blå bog:

Anders Henrik Jensen er 43 år gammel og stiller op for Venstre.

Han er bosiddende i Stevnstrup, hvor han blev født i 1977. Han er opvokset i Langå Kommune, som blev til Randers Kommune i 2007.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?

Jeg er glad for Randers by, kommune og især Stevnstrup, der har dannet og formet mig som det menneske, jeg er. Vores natur og herlighedsværdier giver mig energi, og med det gode fællesskab i nærmiljøet ved jeg, at vi sammen kan mere. Fællesskaber i foreningslivet og nærmiljøet betyder nemlig alt for mig og giver mig tryghed og det rige sociale liv med omtanke for vores medmennesker.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
Jeg vil gerne bidrage til at Randers bliver en rigere kommune, så der er råd til den bedre velfærd. Rigdommen skal skabes via øget tilgang af personale i daginstitutioner og skoler med fysiske investeringer. Samt investeringer i øget erhvervsklima, infrastruktur og udvikling af ”Byen til vandet” på Randers Havn, hvor den øgede bosætning i gennemsnit giver kommunen kr. 40.000 pr. ny borger. Midler der er nødvendige for at skabe en rigere kommune i fremtiden.

Hvad er dine politiske mærkesager?
Sikre skoleveje og flere cykelstier på landet, så man kan cykle til skole i skoledistrikterne og cykle til fritidsaktiviteter i oplandet, hvor kollektiv trafik ligeledes er vigtig.
Videreudvikle folkeskolen for alle, så alle elever er en del af nærmiljøets fællesskab, hvor lærere efteruddannes og underviser med 2 lærere i klassen.
Bakke op om landdistrikterne samt deres ildsjæle, et rigt kultur og foreningsliv omkring idræt & motion med det gode fællesskab i centrum.
Øget sundhed for alle aldre giver et bedre liv, og ældre skal føle sig værdsat.
Naturen er unik i Randers, hvor grundvand og dyreliv skal beskyttes samtidig med, at borgerne skal føle ro og hente energi i gode oplevelser i naturen, der skal øges med skov og rekreative områder med øget biodiversitet.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
Lytte til borgerne og øge deres indflydelse på strukturplaner mv. Vi må ikke glemme de eksisterende borgere, når der skal tænkes nyt og udvikles i eksisterende byer og samfund. Sammen i dialog skal vi skabe fremtidens kommune.

Hvad er dine fritidsinteresser?
Jeg dyrker motion på holdet Rigtige Mænd under IFA Gymnastik & Motion, hvilket er startet op via Sundhedshøjskolen i Randers. Jeg var ambassadør på projektet i 2017 og kan med glæde se nye hold stadig opstartes og forenes med det oprindelige hold, hvor både det sundhedsfremmende og sociale element plejes. Ellers tilbringes tiden på landejendom med heste i skøn natur mellem ådalene Gudenå og Nørreå. Kunst og kultur livet vækker min interesse og nysgerrighed for nye bekendtskaber og oplevelser.

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Anders Henrik Jensen