Aktivitets- og værkstedsmedarbejdere til Dagsbeskæftigesen, Specialområde Udviklingshandicap, Gårdene, Randers

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at arbejde med aktivitet og beskæftigelse til voksne med udviklingshandicap? Og har du en håndværksmæssig baggrund eller lignende? Så har vi måske stillingen som passer til dig i dagbeskæftigelsen på Gårdene i Randers.

Dagbeskæftigelsen er livsnerven på Gårdene, hvor vores mål er, at give vores borgere et tilbud bestående af meningsfyldte aktiviteter, der matcher lige præcis det behov den enkelte borger har. Borgerne mødes hver dag af medarbejdere, der med deres enestående indlevelsesevne samt kreative tilgang, er villige til at flytte bjerge for at vores borgere føler sig inkluderede i samfundet og som ligeværdige mennesker. Netop af denne grund, er vores mission at være trædesten i borgerens liv med henblik på at opnå øget selvstændighed.

Da borgernes behov er forskellige, er vores dagbeskæftigelse i rivende udvikling. Vi har brug for flere dygtige og kreative medarbejdere, og flere forskellige kompetencer, med henblik på at udvide tilbuddet af aktiviteter. Derfor søger vi aktivitets- og værkstedsmedarbejdere, der ønsker at være en del af dette arbejde, og som har lyst til at arbejde inden for et højt specialiseret socialområde, og bidrage til, at vores borgere modtager tilbud om meningsfyldt aktivitet og beskæftigelse. 

Gårdene er et højt specialiseret tilbud til voksne med udviklingshandicap, hvoraf flere har en foranstaltningsdom og en udfordrende adfærd. Vi er en del af Specialområde Udviklingshandicap (SUA), Socialområdet i Region Midtjylland.

Vi tilbyder:

 • En spændende og omstillingsparat arbejdsplads.
 • En flok engagerede, kreative og højt kvalificerede medarbejdere.
 • En uformel tone og et mål om, at det godt må være sjovt at gå på arbejde.
 • En medarbejdergruppe samt ledelse, der har et stort fokus på at spille hinanden gode med henblik på at sikre et godt arbejdsmiljø, trivsel og udvikling for alle.
 • Stor grad af selvstændighed og ansvar i arbejdet.
 • Et skræddersyet introduktionsforløb med introvagter alt efter behov 
 • Specialdesignet uddannelsesforløb – SUAs fagpilot, som klæder dig på til arbejdet.
 • Supervision, kurser, temadage og meget mere.
 • Gode fysiske rammer i form af stort træ- og smedeværksted, kreative faciliteter, mulighed for aktiviteter ud af huset, samt mulighed for udvidelse med fx mekanisk værksted og lignende.

En hverdag med fokus på udvikling
Som aktivitets- og værkstedsmedarbejder på Gårdene bliver du en del af et tilbud, hvor vi har borgernes udviklingsmuligheder og ressourcer for øje. Vi har plads til 18 borgere, som ud over et udviklingshandicap har forskellige tillægsdiagnoser.

I hverdagen støtter vi borgerne i deres almindelige livsførelse og i deres aktiviteter i dagbeskæftigelsen. Vi planlægger, dokumenterer og evaluerer indsatserne med udgangspunkt i den enkelte beboers udvikling, ønsker, håb og drømme samt vores metodiske og teoretiske fundament

Vi arbejder anerkendende og ressourcefokuseret med udgangspunkt i KRAP og en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme. 

På Gårdene har vi desuden et vedvarende fokus på det gode arbejdsmiljø med plads til individuelle ønsker, fællesskab og omsorg for hinanden.

Vi leder efter dig, der: 

 • har en håndværksmæssig uddannelse som smed, tømrer, snedker, mekaniker eller andet relevant 
 • måske har en grøn profil i forhold udendørsaktiviteter 
 • har en anden relevant uddannelse og erfaring, som kan understøtte kreative og fysiske aktiviteter.
 • har en kreativ tilgang til arbejdet, herunder ser muligheder frem for begrænsninger, og er villig til at give noget af dig selv i mødet med borgerne.
 • er mødestabil, rolig og robust, og kan bevare overblikket i uforudsigelige og akut opstående situationer som f.eks. udadreagerende adfærd.
 • kan agere i dagligdagen med mange forskelligartede opgaver.
 • er velformuleret og fagligt reflekterende i både skrift og tale.
 • kan anvende relevante IT systemer på brugerniveau. 
 • er i stand til at løbe på alarm, hvis dine kollegaer har brug for hjælp.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer/ugen. Vagterne vil ligge i dagtiden på hverdage.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og organisationen. Stillingen er omfattet af reglerne for ny løn.

Du har kørekort B. Vi er en røgfri arbejdsplads.
Vi indhenter altid straffeattest og referencer inden tilbud om ansættelse.

Ønsker du at vide mere?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte tilbudsleder, Ronnie Berlin Wils på tlf. 91 17 71 56 eller afdelingsleder for dagbeskæftigelsen, Djanik Gade på tlf. 40 38 32 02

Læs mere om Gårdene og Specialområde Udviklingshandicap på www.sua.rm.dk/tilbud/gardene/

Ansøgningsprocedure:

Stillingen skal søges online via regionens hjemmeside: www.rm.dk/job. Gå ind under stillings opslaget og følg link til ansøgnings formularen. Der ønskes med sendt uddannelses bevis samt relevante referencer.

Opstart den 1. juni eller hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er d. 28.04.2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 29.04.2024.


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Randers Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Nedergårdsvej 8-10, 8960 Randers SØ

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 28-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6029600

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet